กอไก่ ฝึกอ่านไทย


GRATIS
Download
Preisalarm aktivieren


Entwickler: Anawatch Panyarit
Größe: 12MB
Letztes Update: 12.08.2016


Für: iOS
Kategorien: Bildung, Unterhaltung

Bewertung:

Pro
Contra

Preisentwicklung

Positionsentwicklung

สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็ก พัฒนาการเด็ก ภาษาไทย ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะ ก.ไก่ - ฮ.นกฮุก (Thai Alphabet), สระไทย และการผัน วรรณยุกต์ โดยมีภาพประกอบพร้อมเสียง ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน เพียงแค่กดไปที่รูปภาพแต่ละรูปจะมีเสียงเพื่อฝึกอ่านออกเสียงตามได้

เพิ่มเติม การฝึกออกเสียงสระ และเสียงสูง เสียงกลาง เสียงต่ำ สำหรับฝึกอ่านภาษาไทย พร้อมภาพและเสียง

เพิ่ม การผัน วรรณยุกต์ ไทย 60 คำ

iPad & iPhone

กอไก่ ฝึกอ่านไทย

GRATIS