กอไก่ ฝึกอ่านไทย


GRATIS
Download
Preisalarm aktivieren


Entwickler: Anawatch Panyarit
Größe: 12MB
Letztes Update: 12.08.2016


Für: iOS
Kategorien: Bildung, Unterhaltung

Bewertung:

Pro
Contra

Preisentwicklung

Positionsentwicklung

สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็ก พัฒนาการเด็ก ภาษาไทย ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะ ก.ไก่ - ฮ.นกฮุก (Thai Alphabet), สระไทย และการผัน วรรณยุกต์ โดยมีภาพประกอบพร้อมเสียง ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน เพียงแค่กดไปที่รูปภาพแต่ละรูปจะมีเสียงเพื่อฝึกอ่านออกเสียงตามได้

เพิ่มเติม การฝึกออกเสียงสระ และเสียงสูง เสียงกลาง เสียงต่ำ สำหรับฝึกอ่านภาษาไทย พร้อมภาพและเสียง

เพิ่ม การผัน วรรณยุกต์ ไทย 60 คำ

iPad & iPhone

กอไก่ ฝึกอ่านไทย

GRATIS

News zu iPhone & iPad

giga.de
iPad als Monitor für OS X und Windows – 5 Apps ...
http://www.giga.de/tablets/ipad-air-2/tests/ipad-als-monitor-fuer-os-x-und-windows-5-apps-im-test/

connect.de
iPad: Eine kurze Geschichte des Apple-Tablets
http://www.connect.de/news/ipad-apple-geschichte-uebersicht-2867130.html

golem.de
iPhone: Apple patentiert ansteckbares Gamepad ...
http://www.golem.de/news/iphone-apple-patentiert-ansteckbares-gamepad-und-weiteres-zubehoer-1501-111975.html